جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1065262 لزوم شفافیت عملکرد صنعت خودروسازی
تاریخ انتشار: 1397/04/19
1060893 تفحص از مسکن مهر به صحن علنی ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1397/03/22
1055112 تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها
تاریخ انتشار: 1397/02/24
1051228 مجلس در بعد نظارتی قوانین نیز نقش موثری دارد
تاریخ انتشار: 1397/02/03
1044368 تحقیق و تفحص از ثبت سفارش و واردات خودرو کلید خورد
تاریخ انتشار: 1396/11/10
937973 بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی (از ابتدا تا پایان اجلاس سوم)
تاریخ انتشار: 1394/07/05
921853 آخرین وضعیت تفحص ازصندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1393/11/18
921664 روند ارجاع طرح های تحقیق و تفحص به صحن علنی بررسی می شود
تاریخ انتشار: 1393/11/15
921662 مخالفت نمایندگان با تحقیق وتفحص از اتاق مرکزی تعاون
تاریخ انتشار: 1393/11/15
920912 تحقیق و تفحص از سهام عدالت در جهت شفاف سازی مدیریت و اجرای آن است
تاریخ انتشار: 1393/11/11