جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1067376 لایحه «حفاظت و صیانت از داده های شخصی» رونمایی شد
تاریخ انتشار: 1397/05/06
1061011 بررسی قوانین حفاظت از داده های کاربران درکشورهای منتخب
تاریخ انتشار: 1397/03/23
1060113 بررسی قوانین حفاظت از داده های کاربران درکشورهای منتخب
تاریخ انتشار: 1397/03/23
1058336 رویکردهای جهانی حفاظت از داده های کاربران
تاریخ انتشار: 1397/03/06
1057856 حفاظت از داده های کاربران: رویکردهای جهانی و گونه شناسی تنظیم مقررات
تاریخ انتشار: 1397/03/06
985398 گزارشی در خصوص «رایانش زیستی»
تاریخ انتشار: 1395/06/07