جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1583822 استراتژی تحول گرای مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1399/05/18
1583748 ضرورت تأکید بر اصل التزام به ولایت فقیه
تاریخ انتشار: 1399/05/17
1572690 "شایسته سالاری" اساسی ترین راه مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/04/31
1570964 عدم شفافیت، ریشه همه مفاسد
تاریخ انتشار: 1399/04/28
1568736 ضرورت اصلاح ساختار بودجه با هدف تحول اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/04/24
1568126 شفافیت به نفع همه است
تاریخ انتشار: 1399/04/22
1567836 اهمیت و حساسیت خاص مجلس یازدهم روی منافع ملی
تاریخ انتشار: 1399/04/22
1565492 کمیته شفافیت در کمیسیون تدوین آیین نامه
تاریخ انتشار: 1399/04/18
1562610 تحول مجلس به معنای کارآمدسازی و پاسخگویی
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1562148 طرح و شفافیت آراء نمایندگان نیاز به بحث های کارشناسی مفصل دارد
تاریخ انتشار: 1399/04/12