جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1662599 اهمیت تنقیح قوانین
تاریخ انتشار: 1400/03/12
1657684 نقیح قوانین موجب از بین رفتن برخی تناقض ها و ساماندهی قوانین
تاریخ انتشار: 1400/02/21
1657518 اهمیت تنقیح قوانین
تاریخ انتشار: 1400/02/20
1537156 الگوی مدیریت جهادی تنها راهکار استفاده از فرصت ها
تاریخ انتشار: 1399/03/13
1502719 ضرورت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
تاریخ انتشار: 1399/01/30
1482421 الزامات حاکمیتی جهش تولید؛ تبیین مطالبه مقام معظم رهبری از دولت، مجلس و قوه قضائیه
تاریخ انتشار: 1399/01/16
1329946 تصویب قوانین انتخاباتی، منطبق بر سیاست های کلی انتخابات
تاریخ انتشار: 1398/08/01
1305622 ایجاد سامانه اخذ نظرات مردم در خصوص طرح ها و لوایح به تصویب قوانین بهتر کمک می کند
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1300342 باید چارچوبی برای ساز و کار سنجش قوانین طراحی شود
تاریخ انتشار: 1398/07/13
1294782 مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری بر عدالت محوری در قانون تاکید کردند
تاریخ انتشار: 1398/07/09