جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
923740 دولت موظف به تضمین تسهیلات ارائه شده به ایثارگران شد
تاریخ انتشار: 1393/12/11
923155 تخصیص 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها
تاریخ انتشار: 1393/12/03
923021 دانشگاه ها مجاز به اخذ تسهیلات از بانک ها به میزان سقف درآمد سال 93 خود شدند
تاریخ انتشار: 1393/12/03
918578 کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظف به پرداخت تسهیلات به کشاورزان شدند
تاریخ انتشار: 1393/10/17
913933 بانک ها موظف به اختصاص مانده وجوه سود تسهیلات برای اجرای طرح های کشاورزی و صنعت شدند
تاریخ انتشار: 1393/09/12
913872 چگونگی ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران در بخش ریلی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1393/09/12
910472 استمهال تسهیلات کشاورزان لازم اجرا است
تاریخ انتشار: 1393/08/18
909906 ارائه تسهیلات به نوسازی بافت فرسوده اقدامی مثبت اما ناکافی است
تاریخ انتشار: 1393/08/10
909881 اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به واحد های غیرمولد، تورم زا است
تاریخ انتشار: 1393/08/10
908496 افزایش تسهیلات معضل نوسازی بافتهای فرسوده را به فرصت تبدیل می کند
تاریخ انتشار: 1393/07/27