جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1383877 طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1398/09/26
1211442 موافقت مجلس با لایحه تصویب تشریفات اصلاحی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی
تاریخ انتشار: 1398/05/09
1024816 تشکیل کارگروهی از کمیسیون های عمران، اصل ۹۰ و اقتصادی برای مقابله با قاچاق
تاریخ انتشار: 1396/04/12
1020368 بررسی نقش گمرکات در کاهش قاچاق و افزایش صادرات
تاریخ انتشار: 1396/03/06
1013648 اجرای قانون مصوب مجلس و نظارت جدی بر عملکرد گمرک
تاریخ انتشار: 1396/01/19
1008776 پنجره واحد گمرکی قاچاق ارز و کالا را کاهش داد
تاریخ انتشار: 1395/11/19
1005537 راه اندازی سامانه های الکترونیکی کنترل خودرو در مبادی گمرکی و مرزها
تاریخ انتشار: 1395/10/26
999007 لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و جمهوری آذربایجان تصویب شد
تاریخ انتشار: 1395/09/03
998852 حذف تعرفه گمرکی عاملی برای بهبود صادرات مرکبات و کیوی
تاریخ انتشار: 1395/09/02
998789 لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در زمینه همکاری در امور گمرکی تصویب شد
تاریخ انتشار: 1395/09/02