جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1662599 اهمیت تنقیح قوانین
تاریخ انتشار: 1400/03/12
1661955 تجمیع بیش از ۶۰ درصد قوانین منسوخ در حوزه انتخابات
تاریخ انتشار: 1400/03/10
1661623 نحوه رسیدگی مجلس به طرح های نمایندگان
تاریخ انتشار: 1400/03/09
1658447 منطقی ترین و سریع ترین راه ممکن برای کاهش هزینه ها در کشور
تاریخ انتشار: 1400/02/25
1657684 نقیح قوانین موجب از بین رفتن برخی تناقض ها و ساماندهی قوانین
تاریخ انتشار: 1400/02/21
1657518 اهمیت تنقیح قوانین
تاریخ انتشار: 1400/02/20
1656310 تنقیح قوانین و شفافیت در اجرای مقررات
تاریخ انتشار: 1400/02/18
1639279 تنقیح قوانین در دستور کار مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1399/11/19
1581220 اصلاح قوانین سیاست خارجی لازمه تحقق تحول
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1554566 اخذ مالیات از حوزه مسکن
تاریخ انتشار: 1399/03/31