جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1647281 افزایش دوبرابری مرخصی زایمان در طرح جوانی جمعیت
تاریخ انتشار: 1400/01/03
1646908 لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نیازمند سند پشتیبان است
تاریخ انتشار: 1399/12/28
1611458 صندوق بیمه عمر و سرمایه گذاری برای حمایت از زنان خانه دار، روستایی و عشایری تشکیل می شود
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1606750 بررسی طرح تعالی جمعیت در دستور کار کمیسیون فرهنگی
تاریخ انتشار: 1399/06/22
1604552 طرح جمعیت و تعالی خانواده به زودی جمع بندی می شود
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1594620 بررسی اولیه طرح جمعیت
تاریخ انتشار: 1399/05/29
1593748 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و جمعیت
تاریخ انتشار: 1399/05/28
1593648 رفع ایرادات مواد یک تا ۲۲ طرح جمعیت و تعالی خانواده
تاریخ انتشار: 1399/05/28
1592094 ضرورت تحقق رفاه اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/05/25
1587122 دستور کار هفته آینده کمیسیون فرهنگی
تاریخ انتشار: 1399/05/22