جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1576170 تامین اجتماعی وضعیت مطلوبی دارد
تاریخ انتشار: 1399/05/07
1421446 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 56. بخش بهداشت و درمان
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1421476 سهم بخش بهداشت و درمان از لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1004883 ضرورت کاهش تعرفه ها برای ماندگاری پزشکان در بخش دولتی
تاریخ انتشار: 1395/10/19
966905 تعرفه ها به شکل نامتعارف افزایش پیدا کرده است
تاریخ انتشار: 1395/03/03
963315 پرونده های الکترونیک زمینه ساز ارائه خدمات بیمه ای یکسان
تاریخ انتشار: 1395/02/18
959752 بی توجهی به درمان دیابت، ۶ میلیون تخت بیمارستانی را اشغال می کند
تاریخ انتشار: 1395/01/30
958936 دفترچه بیمه افرادی که بیش از یک دفترچه دارند، ابطال می شود
تاریخ انتشار: 1395/01/28
936522 تحلیلی بر روند تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در ایران در سال های 1380 تا 1393
تاریخ انتشار: 1394/06/16