جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1519560 ضرورت وضع پایه های مالیاتی بر اغنیا
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1518163 درآمدهای نفتی تکیه گاه ما نیست
تاریخ انتشار: 1399/02/17
1507593 مالیات بر ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان
تاریخ انتشار: 1399/02/04
1504509 مجازات تخلف ماموران مالیاتی تعیین شد
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1504421 نحوه تجدید رسیدگی به آرای قطعی هیات اختلاف مالیاتی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1495039 سهم وزارتخانه های بهداشت، ورزش و آموزش از بودجه جهت اصلاح الگوی مصرف و توسعه ورزش تعیین شد
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1484903 پیشنهاد بخشودگی مالیاتی 6 ماهه به دلیل کرونا
تاریخ انتشار: 1399/01/18
1483729 ضرورت اجرای هر چه سریع تر قانون مالیات بر خانه های خالی
تاریخ انتشار: 1399/01/17
1428040 اخد مالیات از ثروتمندان براساس عدالت اجتماعی است
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1427653 اختصاص۵۰۰۰ میلیارد تومان به بخش آموزش
تاریخ انتشار: 1398/11/12