جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1650757 مناطق آزاد از گمرک گرفته شده است
تاریخ انتشار: 1400/01/24
1641365 حمایت از تولید و همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/12/01
1383969 لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1398/09/26
1383877 طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1398/09/26
1020368 بررسی نقش گمرکات در کاهش قاچاق و افزایش صادرات
تاریخ انتشار: 1396/03/06
1013648 اجرای قانون مصوب مجلس و نظارت جدی بر عملکرد گمرک
تاریخ انتشار: 1396/01/19
1008776 پنجره واحد گمرکی قاچاق ارز و کالا را کاهش داد
تاریخ انتشار: 1395/11/19
1004117 برنامه ریزی جهت ممانعت از ورود کالای قاچاق جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1395/10/12
999007 لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و جمهوری آذربایجان تصویب شد
تاریخ انتشار: 1395/09/03
998852 حذف تعرفه گمرکی عاملی برای بهبود صادرات مرکبات و کیوی
تاریخ انتشار: 1395/09/02