جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1607516 معیار اصلی آموزش و پرورش برای بازگشایی پیش از موعد مدارس
تاریخ انتشار: 1399/06/24
1129093 یادگیری سبک زندگی، نسل آینده را تاثیرگذارتر می کند
تاریخ انتشار: 1398/01/28
1092913 ارائه طرح تنظیم مقررات مالی برای آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1397/10/01
1089665 ضرورت حفظ جان کودکان و نوجوانان
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1085773 اعتبار مورد نیاز بازسازی مدارس فرسوده
تاریخ انتشار: 1397/08/30
1081963 کمک های مردمی باید با نظارت و کنترل در هر مدرسه توزیع شود
تاریخ انتشار: 1397/08/20
1081399 ضرورت بازسازی مدارس کشور
تاریخ انتشار: 1397/08/19
1049899 تدوین طرحی در مجلس برای تغییر نحوه تجهیز و نگهداری ساختمان های مدارس
تاریخ انتشار: 1397/01/20
1047181 معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب وبرق کمک به آموزش کشور
تاریخ انتشار: 1396/12/09
1026905 مناسبات مالی دولت و شهرداری ها
تاریخ انتشار: 1396/04/25