جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1655904 قراردادهای موقت کار از مشکلات و دغدغه های کارگران
تاریخ انتشار: 1400/02/15
1655248 ضرورت توجه به ظرفیت های داخلی و قابلیت های منطقه ای
تاریخ انتشار: 1400/02/12
1655233 چرخ اقتصاد کشور با کارگران
تاریخ انتشار: 1400/02/12
1646446 افزایش حقوق کارگران در سال ١۴٠٠
تاریخ انتشار: 1399/12/22
1511965 نیروی کار در کشور ما بسیار زیاد است
تاریخ انتشار: 1399/02/11
1509443 ضرورت فراهم آوردن رفاه و امنیت شغلی کارگران
تاریخ انتشار: 1399/02/07
1494183 کارگران تلاش گران خط مقدم عرصه تولید کشور هستند
تاریخ انتشار: 1399/01/25
1492607 با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و سختی مشاغل دستمزدها متفاوت باشد
تاریخ انتشار: 1399/01/22
1221454 دلار؛ عامل اصلی رفتن کارگران ایرانی به کردستان عراق
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1138039 حرمت نیروی کار و کارگران حفظ شود
تاریخ انتشار: 1398/02/22