جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1624110 طرح تأمین کالاهای اساسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1399/08/06
1623614 جمع بندی طرح تامین کالاهای اساسی پایان یافت
تاریخ انتشار: 1399/07/30
1618000 حمایت از محصولات و تولیدات ایرانی
تاریخ انتشار: 1399/07/11
1617490 ضرورت های کشور تدوین طرح هایی در راستای تامین کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: 1399/07/10
1617108 موافقت مجلس با کلیات طرح تامین کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: 1399/07/08
1616224 تدوین و بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس
تاریخ انتشار: 1399/07/06
1616092 نظارت بر بازار و تأمین اقلام اساسی سبد خانوار
تاریخ انتشار: 1399/07/06
1615134 توافق دولت و مجلس برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1609560 بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی در کمیسیون انرژی
تاریخ انتشار: 1399/06/29
1609394 گزارش طرح تامین کالاهای اساسی هفته آینده در صحن ارائه می شود
تاریخ انتشار: 1399/06/29