جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1038750 بخش خصوصی و سرمایه های خرد مردم دو اهرم توسعه بنادر
تاریخ انتشار: 1396/09/13
1037454 منابع صندوق توسعه ملی به کمک نوسازی بافت فرسوده بیاید
تاریخ انتشار: 1396/08/30
1036976 ضرورت به کارگیری بخش خصوصی برای تکمیل طرح های عمرانی
تاریخ انتشار: 1396/08/23
1036705 جذب سرمایه های خارجی با سرعت بیشتری صورت گیرد
تاریخ انتشار: 1396/08/21
1031199 فعال کردن بخش خصوصی اولویت اصلی سازمان نظام پزشکی
تاریخ انتشار: 1396/06/06
1031192 کاهش نرخ سود بانکی از رسوب منابع در سیستم بانکی می کاهد
تاریخ انتشار: 1396/06/06
1026035 تشکیل کمیته ای برای بررسی تخصصی لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی
تاریخ انتشار: 1396/04/18
1021967 لزوم فعال شدن بخش خصوصی برای راه اندازی سینما در شهرهای کوچک
تاریخ انتشار: 1396/03/16
1018298 ضرورت بازاریابی جهانی برای فیلم های ایرانی
تاریخ انتشار: 1396/02/31
1017309 تعریف بازار داخلی و بسترسازی برای صادرات از مسیر راه اندازی دهکده های صنایع دستی
تاریخ انتشار: 1396/02/24