جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1130503 ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف
تاریخ انتشار: 1398/02/03
1130197 ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف
تاریخ انتشار: 1398/02/02
1096994 بوروکراسی اداری پاشنه آشیل مقابله با تحریم است
تاریخ انتشار: 1397/10/15
1052912 می توان تجربه موفق شوراها در زمینه تمرکززدایی را توسعه داد
تاریخ انتشار: 1397/02/16
1052189 مزایای تمرکززدایی اختیارات از تهران
تاریخ انتشار: 1397/02/09
1045342 آسیب شناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران؛ با بهره گیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان
تاریخ انتشار: 1396/11/17
897577 بررسی طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران فردا در صحن مجلس
تاریخ انتشار: 1393/05/18
895710 ارجاع طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به اداره قوانین
تاریخ انتشار: 1393/04/30
888807 مردم را درگیر اجرای طرح تحول سلامت کنیم
تاریخ انتشار: 1393/03/17