جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1055108 نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1397/02/24
873562 دولت مجاز به پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان و آزادگان شد
تاریخ انتشار: 1392/11/16
872666 تهاتر اموال وزارتخانه ها امکان تمرکز منابع کشور در خزانه را دچار چالش می کند
تاریخ انتشار: 1392/11/13
843536 فروش سهام از سوی دولت به صورت تهاتر مغایر با قانون اساسی است
تاریخ انتشار: 1392/02/24