جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1656299 ضرورت تحقق دیپلماسی و گفتگوهای منطقه ای
تاریخ انتشار: 1400/02/18
1653358 ایران همواره خواستار صلح و ثبات در دنیا است
تاریخ انتشار: 1400/02/04
1621644 ظرفیت دیپلماسی پارلمانی فرصتی برای افزایش سطح همکاری با کشورهای آسیایی
تاریخ انتشار: 1399/07/23
1583372 ضرورت های تقویت و توسعه دیپلماسی پارلمانی
تاریخ انتشار: 1399/05/17
1597862 دیپلماسی اقتصادی و بازارهای منطقه در دوران افزایش تحریم ها
تاریخ انتشار: 1399/05/06
968324 استفاده پسابرجامی وزیر خارجه از تعاملات سیاسی و اقتصادی
تاریخ انتشار: 1395/03/12
947143 اقتصاد مقاومتی توسط کدام بخش دستگاه دیپلماسی باید دنبال شود
تاریخ انتشار: 1394/09/14
945000 استفاده از فناوری های نوین و تقویت دیپلماسی، راهکارهای رفع معضلات زیست محیطی
تاریخ انتشار: 1394/08/26
933429 دیپلماسی پارلمانی آمریکا در قبال ایران (1) رویکرد مجمع قانونگذاران یهود کنگره در قبال جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: 1394/05/04