جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1642429 خسارات ناشی از ویروس کرونا بر وضعیت گردشگری
تاریخ انتشار: 1399/12/04
1554104 ضرورت توجه ویژه به امر گردشگری
تاریخ انتشار: 1399/03/29
1542676 حمایت از فعالان عرصه فرهنگ و هنر در شرایط شیوع ویروس کرونا
تاریخ انتشار: 1399/03/17
1508561 بخش گردشگری به دلیل کرونا دچار آسیب اقتصادی شده است
تاریخ انتشار: 1399/02/05
1424599 مصوبه کمیسیون تلفیق برای بیمه راهنمایان گردشگری
تاریخ انتشار: 1398/11/07
1424668 بررسی ظرفیت ها، موانع و راهکارهای بازار گردشگری روسیه
تاریخ انتشار: 1398/11/07
1424632 بررسی بازار گردشگری روسیه (ظرفیت ها، موانع و راهکارها)
تاریخ انتشار: 1398/11/07
1302630 گردشگری در گام دوم جمهوری اسلامی ایران (با محوریت گردشگری خانوادگی)
تاریخ انتشار: 1398/07/13
1302594 بررسی گردشگری در گام دوم جمهوری اسلامی ایران (با محوریت گردشگری خانوادگی)
تاریخ انتشار: 1398/07/13
1299098 راهکاری برای مقابله با تحریم
تاریخ انتشار: 1398/07/13