جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1394161 درآمد حاصل از مبلغ روادید صرف توسعه زیرساخت های گردشگری می شود
تاریخ انتشار: 1398/10/04
1149909 لزوم ترسیم برنامه بلندمدت در صنعت گردشگری
تاریخ انتشار: 1398/03/27
1140487 ضرورت توسعه صادرات صنایع دستی
تاریخ انتشار: 1398/02/24
954036 پسابرجام، دستیابی به افق ۱۴۰۴ در گردشگری را میسر می کند
تاریخ انتشار: 1394/12/01
953301 برگزاری تورنمنت های جهانی در کشور، فرصتی برای توسعه توریسم ورزشی
تاریخ انتشار: 1394/11/20
896686 لزوم افزایش همکاری های دوجانبه با کشورها برای توسعه گردشگری
تاریخ انتشار: 1393/05/04
888402 ظرفیت گردشگری کشور باید به بیش از 20 میلیون نفر در سال برسد
تاریخ انتشار: 1393/03/11