جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1036635 تحول اقتصاد نوآورانه با به ثمر نشستن طرح جامع اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/08/21
1035059 لزوم تقویت شرکت های دانش بنیان در مسیر تولید
تاریخ انتشار: 1396/08/03
1034793 سهم کالاهای تولیدی در قراردادهای خارجی افزایش یابد
تاریخ انتشار: 1396/07/30
1031664 لزوم استفاده از محصولات دانش بنیان ایرانی در پروژه های ملی
تاریخ انتشار: 1396/06/13
1031045 برندسازی محصولات دانش بنیان زمینه ساز حضور پرقدرت در بازارهای جهانی
تاریخ انتشار: 1396/06/04
1029522 تاکید کمیته اقتصادمقاومتی مجلس بر تقویت شرکت های دانش بنیان و ارائه مشوق های صادراتی
تاریخ انتشار: 1396/05/16
1029263 تقویت اقتصاد دانش بنیان به اقتصاد تک محصولی پایان می دهد
تاریخ انتشار: 1396/05/15
1029307 تولید دانش بنیان در جهاد دانشگاهی ظهور پیدا کرده است
تاریخ انتشار: 1396/05/15
1028779 اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز با شکوفایی اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/05/10
1028041 تجاری سازی ایده ها و ابتکارات مبتنی بر دانش گام اول در راستای شکوفایی اقتصادی
تاریخ انتشار: 1396/05/02