جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1652915 ضرورت حمایت از عشایر در شرایط خشکسالی
تاریخ انتشار: 1400/02/01
1611458 صندوق بیمه عمر و سرمایه گذاری برای حمایت از زنان خانه دار، روستایی و عشایری تشکیل می شود
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1400378 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 28. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1400330 بررسی لایحه بودجه سال 99 در بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1335878 ضرورت توسعه آموزش و پرورش عشایر
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1277422 عشایر از مالیات ارزش افزوده بهره مند می شوند
تاریخ انتشار: 1398/06/30
1199334 بازارکار آفرینی برای زنان روستایی و عشایر نباید مغفول باقی بماند
تاریخ انتشار: 1398/05/02
1156262 چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398 (10. حوزه توسعه روستایی و عشایری)
تاریخ انتشار: 1398/04/15
1156170 بررسی چالش ها و راهکار های رونق تولید حوزه توسعه روستایی و عشایری در سال 1398
تاریخ انتشار: 1398/04/15
1116376 بودجه ۹۶میلیارد تومانی برای آبرسانی روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1397/12/07