جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1552966 ضرورت تحول در نظام آموزشی و کاربردی
تاریخ انتشار: 1399/03/27
1035059 لزوم تقویت شرکت های دانش بنیان در مسیر تولید
تاریخ انتشار: 1396/08/03
1023730 امکان مهار خام فروشی با توسعه شرکت های دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/04/03
1014918 ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان راهکاری برای خودکفایی در تجهیزات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1396/01/30
990312 تطبیق سند برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت
تاریخ انتشار: 1395/07/11
990218 تطبیق سند برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت
تاریخ انتشار: 1395/07/10