جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1135783 ارتباط تولید علم در کشور با بهبود فرهنگ کتاب خوانی
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1130255 نمایشگاه کتاب ویترین رویدادهای فرهنگی هر جامعه
تاریخ انتشار: 1398/02/02
1085615 ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی
تاریخ انتشار: 1397/08/30
1085180 تاثیر گسترش فضای مجازی در کاهش سرانه مطالعه،
تاریخ انتشار: 1397/08/28
1085156 مقصر اصلی سرانه اندک مطالعه کیست؟
تاریخ انتشار: 1397/08/28
1084954 گسترش فضای مجازی و تکنولوژی در مسیر افزایش کتابخوانی
تاریخ انتشار: 1397/08/28
1035538 دستیابی به جامعه توسعه یافته با ترویج فرهنگ مطالعه محقق می شود
تاریخ انتشار: 1396/08/07
1032187 لزوم وجود کتاب در سبد مصرفی خانواده ها
تاریخ انتشار: 1396/06/21
1016188 تشکیل صندوق تشویق صادرات فرهنگی/ مجلس با افزایش یارانه مخالف است
تاریخ انتشار: 1396/02/12
1004853 دولت مکلف به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه های روستایی شد
تاریخ انتشار: 1395/10/19