جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1526992 موارد هزینه یک میلیارد یورو برداشت شده از صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: 1399/02/29
1504641 نحوه هزینه کرد یک میلیارد یورو برداشت شده از صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1147914 اداره کشور بدون نفت
تاریخ انتشار: 1398/03/21
1038356 ۳.۲ دهم درصد از اعتبارات اشتغالزایی صندوق توسعه ملی به استان کردستان اختصاص یافت
تاریخ انتشار: 1396/09/08
1037454 منابع صندوق توسعه ملی به کمک نوسازی بافت فرسوده بیاید
تاریخ انتشار: 1396/08/30
1036982 رشد تامین اعتبارات ارزی از کشورهای آسیایی و اروپایی
تاریخ انتشار: 1396/08/24
1026063 سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات اشتغال از طریق سامانه شد
تاریخ انتشار: 1396/04/18
1025329 بانک ها و صندوق های عامل باید بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نمایند
تاریخ انتشار: 1396/04/14
1025218 لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی می تواند بخشی از مشکل مهاجرت از روستاها را برطرف کند
تاریخ انتشار: 1396/04/13
1023267 امکان استفاده مجدد از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای طرح های صادراتی و اشتغالزایی
تاریخ انتشار: 1396/03/28