جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1358629 بررسی آخرین وضعیت و سناریوهای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در دوران تحریم
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1358597 فاز 11 پارس جنوبی ـ آخرین وضعیت و سناریوهای توسعه در دوران تحریم
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1151176 وضعیت پتروپالایشگاه ها در ایران و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1151164 پتروپالایشگاه ها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت و بررسی وضعیت آن در ایران
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1089031 استفاده از سرمایه های مردمی برای توسعه پالایشگاه ها
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1059526 آیا پرداخت یارانه ها مانع نوسازی پالایشگاه ها شده است؟
تاریخ انتشار: 1397/03/13
1035634 تعیین تیمی از دادستانی برای بررسی حادثه پالایشگاه تهران
تاریخ انتشار: 1396/08/09
988630 ممیزی خودارزیابی پالایشگاه ها است
تاریخ انتشار: 1395/06/31
988481 ممیزی پالایشگاه ها؛گام موثری در شناخت ضعف HSE
تاریخ انتشار: 1395/06/31
988343 بقای واحدهای حساس پالایشگاهی به رعایت HSE بستگی دارد
تاریخ انتشار: 1395/06/30