جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1004171 تعیین تکلیف وظیفه سازمان انرژی اتمی برای توسعه پایدار برق هسته ای با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته ای
تاریخ انتشار: 1395/10/12
996762 لزوم افزایش مناطق حفاظت شده استاندارد
تاریخ انتشار: 1395/08/18
993935 ایجاد محیط مناسبی برای بهره وری هرچه بیشتر زنان از ظرفیت اقتصادی خود نیازمند مشارکت موثر میان بخش خصوصی و دولتی است
تاریخ انتشار: 1395/08/05
993088 تعیین شرایط تقسیم سهم حقابه داران از فروش حقابه
تاریخ انتشار: 1395/08/02
986616 آموزش و پرورش زیر بنای توسعه پایدار در هر جامعه است
تاریخ انتشار: 1395/06/20
978862 سیاست های توسعه پایدار درحوزه کشاورزی تعیین شد
تاریخ انتشار: 1395/04/30
978630 تلاش مجلس برای تدوین قانونی جهت مدیریت یکپارچه در تغییرات اقلیمی
تاریخ انتشار: 1395/04/29
978378 محیط بانان در حوزه تقنینی، اجرایی و حمایتی دچار مشکلات جدی هستند
تاریخ انتشار: 1395/04/28
975814 کشاورزی محور توسعه پایدار است
تاریخ انتشار: 1395/04/15
972769 قصه پرغصه محیط بانان
تاریخ انتشار: 1395/04/06