جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1085547 ثبت اختراع از روش تحقیقی نه اعلامی
تاریخ انتشار: 1397/08/30
1032842 مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات تمدید شد
تاریخ انتشار: 1396/07/04
1029944 رونق تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراع
تاریخ انتشار: 1396/05/22
1021136 تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ انتشار: 1396/03/09
893491 تصویب طرح حمایت از مالکیت صنعتی
تاریخ انتشار: 1393/04/16
890619 ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی ثبت اختراعات
تاریخ انتشار: 1393/03/26