جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1594598 ارجاع طرح جهش تولید دانش بنیان ها به هیأت مجلس
تاریخ انتشار: 1399/05/29
1208810 ضرورت استفاده از تکنولوژی های جدید لازمه نیل به اهداف کشور
تاریخ انتشار: 1398/05/08
1036635 تحول اقتصاد نوآورانه با به ثمر نشستن طرح جامع اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/08/21
1035059 لزوم تقویت شرکت های دانش بنیان در مسیر تولید
تاریخ انتشار: 1396/08/03
1031664 لزوم استفاده از محصولات دانش بنیان ایرانی در پروژه های ملی
تاریخ انتشار: 1396/06/13
1029263 تقویت اقتصاد دانش بنیان به اقتصاد تک محصولی پایان می دهد
تاریخ انتشار: 1396/05/15
1028779 اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز با شکوفایی اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/05/10
1028041 تجاری سازی ایده ها و ابتکارات مبتنی بر دانش گام اول در راستای شکوفایی اقتصادی
تاریخ انتشار: 1396/05/02
1024354 قنات یکی از راه های موفق مهار طبیعت و بهره گیری درست از منابع آبی
تاریخ انتشار: 1396/04/11
1023730 امکان مهار خام فروشی با توسعه شرکت های دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/04/03