جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1597928 توزیع عادلانه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور
تاریخ انتشار: 1399/06/03
1596878 درآمد 25 درصدی بیمارستان ها در دوران کرونا
تاریخ انتشار: 1399/06/01
1596596 جهان مبتلا به آزمایشی بزرگ به نام کرونا است
تاریخ انتشار: 1399/06/01
1545856 حذف ارز دولتی از داروهای غیر اساسی
تاریخ انتشار: 1399/03/20
1505707 اولویت قراردادن پیگیری اجرای احکام حوزه سلامت در برنامه ششم
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1460419 احتساب عنوان شهید خدمت برای کادر درمانی کشور
تاریخ انتشار: 1398/12/21
1453136 تشکر صمیمانه از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا
تاریخ انتشار: 1398/12/09
1443667 پرونده الکترونیک سلامت تا پایان سال دوم برنامه ششم اجرا می شود
تاریخ انتشار: 1398/11/28
1371017 دور زدن تحریم های پزشکی با تقویت و حمایت از بخش خصوصی
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1277554 ورود طب سنتی به شبکه بهداشت ودرمان
تاریخ انتشار: 1398/06/30