جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1545856 حذف ارز دولتی از داروهای غیر اساسی
تاریخ انتشار: 1399/03/20
1505707 اولویت قراردادن پیگیری اجرای احکام حوزه سلامت در برنامه ششم
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1460419 احتساب عنوان شهید خدمت برای کادر درمانی کشور
تاریخ انتشار: 1398/12/21
1453136 تشکر صمیمانه از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا
تاریخ انتشار: 1398/12/09
1443667 پرونده الکترونیک سلامت تا پایان سال دوم برنامه ششم اجرا می شود
تاریخ انتشار: 1398/11/28
1371017 دور زدن تحریم های پزشکی با تقویت و حمایت از بخش خصوصی
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1277554 ورود طب سنتی به شبکه بهداشت ودرمان
تاریخ انتشار: 1398/06/30
1250978 شفافیت روند اخذ مالیات از پزشکان
تاریخ انتشار: 1398/06/05
1245762 شرایط پرداخت مالیات باید عادلانه باشد
تاریخ انتشار: 1398/06/05
1221626 اتخاذ سهمیه برای پذیرش دانشجو در حوزه دانشگاهی نیازمند بررسی و واکاوی علمی
تاریخ انتشار: 1398/05/14