جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1028835 از تولید ۶۰ درصد از قطعات در داخل تا صادرات ۳۰ درصدی
تاریخ انتشار: 1396/05/11
1028282 نیاز خودروسازی کشور به انتقال تکنولوژی در قراردادهای خودرویی
تاریخ انتشار: 1396/05/03
998306 برپایی نمایشگاه قطعات خودرو فرصتی برای سازگاری با معادلات جهانی خودرویی
تاریخ انتشار: 1395/08/28
988350 ایران باید به هاب تولید خودرو درمنطقه تبدیل شود
تاریخ انتشار: 1395/06/31
988267 سهم ایران از قراردادهای جدید خودرویی؛ تولید یا مونتاژکاری
تاریخ انتشار: 1395/06/29
988196 الزام خودروسازان به استفاده ۴۰درصدی از قطعات داخلی
تاریخ انتشار: 1395/06/28
970211 گشایش فصل نوینی در صنعت خودرو
تاریخ انتشار: 1395/03/24
969996 مناطق آزاد؛ سکوی واردات خودروهای آمریکایی یا توسعه و ظرفیت اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: 1395/03/23
969698 شناسنامه دار شدن تایرها؛ راهکاری برای مقابله با قاچاق
تاریخ انتشار: 1395/03/21
965398 عقبگرد اقتصادی صنعت خودرو با واردات قطعه یا تایرچینی
تاریخ انتشار: 1395/02/25