جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1388625 موضوع کاهش مجازات برای جرائم ارتکابی متعدد و مختلف به کمیسیون ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388497 موارد مشمول "مرور زمان" قانون مجازات حبس تعزیری مشخص شد
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388413 مجازات های حبس تعزیری برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388325 مجازات های حبس کاهش یافت
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388281 حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388237 شروط تغییر محکومیت های حبس تعزیری مشخص شد
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388149 دادگاه باید دلایل توجیه صدور حکم حبس بیش از حداقل مقرر را در رأی قید کند
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1030068 تبدیل مجازات اعدام برخی جرایم مواد مخدر به حبس
تاریخ انتشار: 1396/05/22
906926 جریمه مالی و حبس، مجازات تبلیغ کنندگان محصولات غیرمجاز در شبکه های ماهواره ای
تاریخ انتشار: 1393/07/14