جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1494633 مجلس آینده، یک مجلس جوان و یک مجلس جوان گرا خواهد بود
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1185966 قوانین حوزه بانکی و اقدام متقابل با کشورهای متخاصم در دستور کار است
تاریخ انتشار: 1398/04/26
1145739 طبق نظر رهبری معادل بومی فارسی برای کلمات انتخاب شود
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1145677 ضرورت به کارگیری جوانان متخصص برای رفع موانع رونق تولید
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1119274 چرخش نخبگان در کشور امری ضروری است
تاریخ انتشار: 1397/12/14
1115056 "گام دوم انقلاب" و نقش و وظایف جوانان در راهبری انقلاب
تاریخ انتشار: 1397/12/05
1016181 مشوق هایی برای ایجاد انس و علاقه مندی نسل جوان با کتاب طراحی شود
تاریخ انتشار: 1396/02/12
970768 وجود جمعیت جوان از شاخصه های اقتدار کشور است
تاریخ انتشار: 1395/03/26
899266 7 میلیون جوان در کشور بیکار هستند
تاریخ انتشار: 1393/05/28