جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1646679 باند، جایگزین تحزب
تاریخ انتشار: 1399/12/23
1604966 ضرورت تقویت رویکرد انقلابی در حوزه هنری
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1588506 جوانگرایی در مدیریت کشور و شکوفایی اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1583910 ضرورت جوانگرایی در مدیریت های مختلف
تاریخ انتشار: 1399/05/18
1494633 مجلس آینده، یک مجلس جوان و یک مجلس جوان گرا خواهد بود
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1185966 قوانین حوزه بانکی و اقدام متقابل با کشورهای متخاصم در دستور کار است
تاریخ انتشار: 1398/04/26
1145739 طبق نظر رهبری معادل بومی فارسی برای کلمات انتخاب شود
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1145677 ضرورت به کارگیری جوانان متخصص برای رفع موانع رونق تولید
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1119274 چرخش نخبگان در کشور امری ضروری است
تاریخ انتشار: 1397/12/14
1115056 "گام دوم انقلاب" و نقش و وظایف جوانان در راهبری انقلاب
تاریخ انتشار: 1397/12/05