جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1583910 ضرورت جوانگرایی در مدیریت های مختلف
تاریخ انتشار: 1399/05/18
1494633 مجلس آینده، یک مجلس جوان و یک مجلس جوان گرا خواهد بود
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1145677 ضرورت به کارگیری جوانان متخصص برای رفع موانع رونق تولید
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1115056 "گام دوم انقلاب" و نقش و وظایف جوانان در راهبری انقلاب
تاریخ انتشار: 1397/12/05
936842 گزارش مرکزپژوهش ها پیرامون وضعیت موجود و چشم اندازعرضه و تقاضای نیروی کار در ایران
تاریخ انتشار: 1394/06/22