جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1647378 شکل گیری کار گروه ویژه برای حمایت از آثار فرهنگی و هنری
تاریخ انتشار: 1400/01/04
1604966 ضرورت تقویت رویکرد انقلابی در حوزه هنری
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1592502 بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ انتشار: 1399/05/26
1588506 جوانگرایی در مدیریت کشور و شکوفایی اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1583910 ضرورت جوانگرایی در مدیریت های مختلف
تاریخ انتشار: 1399/05/18
1579168 حرکت کمک مومنان مصداق انقلابی گری
تاریخ انتشار: 1399/05/11
1562676 ضرورت توسعه زیرساخت های ورزشی
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1560224 عدم افزایش جمعیت بیانگر تضعیف شدن نهاد خانواده است
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1541632 جمعیت ؛ پایه رشد اقتصادی و متضمن کنترل بازار عرضه و تقاضا
تاریخ انتشار: 1399/03/15
1541298 درس امام برای امروز استمرار تحول است انقلاب نباید دچار ارتجاع شود
تاریخ انتشار: 1399/03/14