جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1421806 حوادث مهم این روزها نشانه عظمت واعتبار ایران و ملت انقلابی آن است
تاریخ انتشار: 1398/11/05
1297034 ضرورت اجرای قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1249186 رونق فعالیت های اقتصادی و تولیدی در قالب تعاونی مدیریت شود
تاریخ انتشار: 1398/06/05
1208722 بررسی یک فوریت طرح حمایت از اشتغال روستایی
تاریخ انتشار: 1398/05/08
1159766 بی مهری های حوزه جوانان
تاریخ انتشار: 1398/04/11
1152335 نقش شرکت های دانش بنیان نقش اساسی در خودکفایی کشور
تاریخ انتشار: 1398/04/02
1150501 وظایف وزارت ورزش در حوزه جوانان مشخص شد
تاریخ انتشار: 1398/03/28
1150083 تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی و حمایت از جوانان
تاریخ انتشار: 1398/03/27
1145739 طبق نظر رهبری معادل بومی فارسی برای کلمات انتخاب شود
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1145677 ضرورت به کارگیری جوانان متخصص برای رفع موانع رونق تولید
تاریخ انتشار: 1398/03/11