جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1226034 وضعیت مهاجرت روستائیان به شهر ها
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1089219 مهاجرت معکوس در گروی توسعه روستایی
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1085519 طرح هادی و حرایم روستاها و تبعات تاخیر در اجرای آن
تاریخ انتشار: 1397/08/30
1022914 کودکان کار ابزار تأمین هزینه های زندگی حاشیه نشین ها
تاریخ انتشار: 1396/03/24
1018520 خالی شدن روستاها از سکنه با خواب چرخه تولیدات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1396/02/31
1010637 اختصاص۲۲۰ میلیارد جهت ساماندهی ۱۱میلیون حاشیه نشین
تاریخ انتشار: 1395/12/07
994475 نگاه ویژه کمیسیون شوراها به مسئله حاشیه نشینی کلانشهرها
تاریخ انتشار: 1395/08/08
972441 تدوین طرحی در وزارت کشور برای ساماندهی حاشیه نشینی
تاریخ انتشار: 1395/04/05
968292 تلاش مجلس دهم برای رفع آلودگی هوا و حاشیه نشینی
تاریخ انتشار: 1395/03/11
910526 تجهیز مراکز بهداشتی حاشیه شهرها
تاریخ انتشار: 1393/08/19