جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
977073 تغییر کاربری اراضی فرسایش خاک را تشدید کرده است
تاریخ انتشار: 1395/04/21
966056 ویلاسازی در اراضی کشاورزی ممنوع
تاریخ انتشار: 1395/02/26
965418 لزوم بررسی کارشناسی طرح حفاظت از اراضی کشاورزی در مجلس دهم
تاریخ انتشار: 1395/02/25
959973 شناسنامه دار کردن باغ ها درجلوگیری از تخریب آنها مؤثر است
تاریخ انتشار: 1395/02/01
959845 خرید تضمینی راهکاری برای ثبات نرخ برنج
تاریخ انتشار: 1395/01/31
914763 واگذاری طرح های تملک دارایی جدید و نیمه تمام به بخش غیردولتی با حفظ کاربری
تاریخ انتشار: 1393/09/19