جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1361297 فاجعه انسانی در یمن
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1283194 برخوردهای تبعیض آمیز سازمان های حقوق بشری باعث اعتبار زدایی از خود می شوند
تاریخ انتشار: 1398/07/02
1239366 سیاست های مهاجرتی ترامپ و عواقب ضد حقوق بشری آن
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1239046 رفتارهای ضد حقوق بشری ترامپ
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1236626 سیاست های ضدونقیض آمریکا در موضوع حقوق بشر
تاریخ انتشار: 1398/05/28
1234666 در کمیته حقوق بشر بین المجالس خواهان محکومیت آمریکا در زمینه حقوق بشر هستیم
تاریخ انتشار: 1398/05/26
1224578 سیاست های ضد مهاجرتی دولت ترامپ
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1154650 نتیجه سیاست های نادرست نظام سرمایه داری در فرانسه
تاریخ انتشار: 1398/04/10
1149065 انسانیت در عربستان قربانی اهداف سیاسی شده است
تاریخ انتشار: 1398/03/26
1147346 ۸۲درصد کشتار با سلاح گرم در آمریکا انجام می شود
تاریخ انتشار: 1398/03/20