جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1236626 سیاست های ضدونقیض آمریکا در موضوع حقوق بشر
تاریخ انتشار: 1398/05/28
1234666 در کمیته حقوق بشر بین المجالس خواهان محکومیت آمریکا در زمینه حقوق بشر هستیم
تاریخ انتشار: 1398/05/26
1224578 سیاست های ضد مهاجرتی دولت ترامپ
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1154650 نتیجه سیاست های نادرست نظام سرمایه داری در فرانسه
تاریخ انتشار: 1398/04/10
1149065 انسانیت در عربستان قربانی اهداف سیاسی شده است
تاریخ انتشار: 1398/03/26
1147346 ۸۲درصد کشتار با سلاح گرم در آمریکا انجام می شود
تاریخ انتشار: 1398/03/20
1146843 سیاست یک بام و دوهوای آمریکا برای همه روشن است
تاریخ انتشار: 1398/03/19
1143991 گزارش نقض حقوق بشر توسط آمریکا در دستور کار هیأت رئیسه مجلس
تاریخ انتشار: 1398/03/01
1137861 تاکید واشنگتن مبنی بر آزاد کردن آمریکایی های زندانی در ایران
تاریخ انتشار: 1398/02/18
1122490 امتداد گزارش های مغرضانه آمریکا
تاریخ انتشار: 1397/12/25