جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1646920 انتقاد از عدم پرداخت مطالبات معلمان حق التدریس
تاریخ انتشار: 1399/12/29
1645246 موافقت مجلس با تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی، همسان سازی حقوق لشگری و کشوری و رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/12/16
1643164 حق التدریسی های پیش از ۹۱ بدون آزمون جذب شوند
تاریخ انتشار: 1399/12/05
1619770 افزایش حقوق و مزایای معلمان خرید خدمات
تاریخ انتشار: 1399/07/16
1605164 اعلام وصول طرح نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1601014 لزوم تربیت و پرورش نیروی انسانی
تاریخ انتشار: 1399/06/12
1600364 برنامه مجلس برای حمایت از معلمان
تاریخ انتشار: 1399/06/10
1592158 رتبه بندی معلمان ثمره تلاش شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/05/26
1587650 پیگیری کمیسیون آموزش برای تزریق بخشی از منافع صندوق به فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1586464 جذب معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی
تاریخ انتشار: 1399/05/21