جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1568451 تحقق سند تحول بنیادین
تاریخ انتشار: 1399/04/23
1567064 ضرورت سرعت بخشی در اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/04/20
1555124 ضرورت اجرای نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/04/01
1517713 تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی
تاریخ انتشار: 1399/02/16
1515885 احیای رتبه بندی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/02/15
1512543 ضرورت سازمان نظام معلمی
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1512443 اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1512383 ضرورت ارتقای نظام آموزشی کشور
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1512465 کار بزرگ معلمان آموزش شکوفاسازی استعدادها برای ارزشهای متعالی است
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1503371 بررسی دوباره حقوق و دستمزد معلمان
تاریخ انتشار: 1399/01/31