جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1220334 باید بین دانشگاه و صنعت رابطه معناداری برقرار شود
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1219130 استخدام حداقل ۱۰ هزار نیروی حق التدریسی در آستانه سال جدید تحصیلی
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1154818 اجرای نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1398/04/10
1152756 بررسی کارشناسی طرح معلم تمام وقت
تاریخ انتشار: 1398/04/03
1152748 بررسی کارشناسی طرح معلم تمام وقت
تاریخ انتشار: 1398/04/03
1150423 بررسی ایده سازمان نظام معلمی
تاریخ انتشار: 1398/03/28
1150415 امکان استفاده آموزش و پرورش از ظرفیت معلمانی که قابلیت اشتغال تا 35 سال را دارند
تاریخ انتشار: 1398/03/28
1138088 بررسی وضعیت معیشتی و بیمه تکمیلی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1398/02/22
1135740 هویت بخشی به دانش آموزان گامی مثبت در ارتقاء سطح آگاهی ملی
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1122041 مزایای اجرای نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1397/12/22