جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1442659 قانون حمایت از حقوق معلولان را به دلیل گسترده بودن ابعاد در کمیسیون ویژه بررسی کرد
تاریخ انتشار: 1398/11/27
1295794 رسمیت بخشی به ناشنوایان مهمترین مطالبه این قشر است
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1223914 ضرورت اهمیت حمایت از ورزشکاران پارالمپیکی
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1221582 ضرورت اهمیت توجه به آسیب های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1185454 لزوم اجرایی شدن قانون جامع خدمت رسانی به معلولان
تاریخ انتشار: 1398/04/26
1085591 حمایت ها از معلولان به صورت عملی باشد
تاریخ انتشار: 1397/08/30
1082780 بودجه ۹۸ پایان مشکلات بیمه ای بیماران
تاریخ انتشار: 1397/08/23
1040558 کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید
تاریخ انتشار: 1396/10/06
1040429 سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری زمین برای واحدهای مسکونی به معلولان شد
تاریخ انتشار: 1396/10/05
1040423 اختصاص ۳۰ درصد برخی پست های سازمانی به معلولان جسمی
تاریخ انتشار: 1396/10/05