جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1644969 متناسب سازی حقوق لشگری و کشوری و رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/12/14
1644575 ارجاع موضوع افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ به کمیسیون تلفیق
تاریخ انتشار: 1399/12/13
1610776 رعایت عدالت در جذب نیروها
تاریخ انتشار: 1399/06/31
1598384 توسعه علم و فن آوری در کشور مدیون خدمات کارمندان است
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1594304 تصویب و اجرای طرح همسان سازی حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی
تاریخ انتشار: 1399/05/29
1597854 سرمشق قراردادن راه، روش و منش شهیدان والا مقام"رجایی" و " باهنر"
تاریخ انتشار: 1399/05/06
1562760 حقوق کارگران باید به عددی منطقی مطابق با واقعیات جامعه تبدیل شود
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1552526 اولویت ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق ومزایا برای کارکنان دولت
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1509061 تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارگران
تاریخ انتشار: 1399/02/07
1506911 حداقل پرداختی کارگران را 2 میلیون و 800 مانند کارمندان تعریف کنیم
تاریخ انتشار: 1399/02/04