جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1562760 حقوق کارگران باید به عددی منطقی مطابق با واقعیات جامعه تبدیل شود
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1552526 اولویت ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق ومزایا برای کارکنان دولت
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1509061 تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارگران
تاریخ انتشار: 1399/02/07
1506911 حداقل پرداختی کارگران را 2 میلیون و 800 مانند کارمندان تعریف کنیم
تاریخ انتشار: 1399/02/04
1506725 ضرورت اولویت معیشت مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1493337 افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران کشور در سال 99
تاریخ انتشار: 1399/01/24
1492973 حوزه آموزش، اولویت اصلی و اساسی کشور است
تاریخ انتشار: 1399/01/23
1492865 افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران
تاریخ انتشار: 1399/01/23
1492629 دستمزد سال 99 کارگران
تاریخ انتشار: 1399/01/22
1481273 حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 2 میلیون 800 هزار تومان تعیین شود
تاریخ انتشار: 1399/01/15