جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1641144 توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی مدارس و دانشگاه ها
تاریخ انتشار: 1399/11/29
1135729 ریشه آسیب ها و مشکلات خانوادگی
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1019681 سرمایه گذاری در مناطق نفت خیز به ۵۰سال قبل بازمی گردد
تاریخ انتشار: 1396/03/03
999580 ضرورت های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا در برنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار: 1395/09/13
999578 ضرورت های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا در برنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار: 1395/09/12