جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1620880 رسیدگی به مسائل و مشکلات جامعه ایثارگران در حوزه تقنینی و اجرایی
تاریخ انتشار: 1399/07/22
1098902 تامین اعتبار لازم جهت پوشش بیمه تکمیلی ایثارگران بازنشسته
تاریخ انتشار: 1397/10/22
1028458 اجرای قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر اولویت اصلی ستاد کل
تاریخ انتشار: 1396/05/07
1019831 پیگیری مجلس جهت رفع ابهامات معافیت فرزندان ایثارگر
تاریخ انتشار: 1396/03/04
1011468 بنیاد شهید مکلف به پرداخت مستمری به جانبازان و آزادگان معسر و فاقد درآمد شد
تاریخ انتشار: 1395/12/15
1009366 تسری قانون مربوط به افزایش سال های خدمت برای ایثاگران دارای مدرک کارشناسی
تاریخ انتشار: 1395/11/24
1005486 دولت مکلف به تامین منابع مالی جهت اشتغال ایثارگران شد
تاریخ انتشار: 1395/10/26
994580 رفع ابهامات قانون خدمات رسانی به ایثارگران در دستور کار مجلس
تاریخ انتشار: 1395/08/09
993762 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دائمی شد
تاریخ انتشار: 1395/08/05
991915 استخدام حداقل ۲۰ درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها از جامعه ایثارگران
تاریخ انتشار: 1395/07/27