جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1329854 بررسی مصرف حامل های انرژی در بخش حمل و نقل
تاریخ انتشار: 1398/07/30
1293810 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر
تاریخ انتشار: 1398/07/08
1245438 بازنگری طراحی راه های شهری بعد از 20 سال
تاریخ انتشار: 1398/06/04
1200186 بررسی تقاضای واقعی ناوگان حمل و نقل ریلی در کشور و توانمندی ساخت داخل
تاریخ انتشار: 1398/05/02
1200142 تحلیلی بر تقاضای واقعی ناوگان حمل و نقل ریلی در کشور و توانمندی ساخت داخل
تاریخ انتشار: 1398/05/02
1133521 بررسی شمای کلان حمل و نقل و ترانزیت در شورای تخصصی حمل و نقل
تاریخ انتشار: 1398/02/07
1130044 15 راهکار نجات کشور از خودرومحور شدن حمل بار برون شهری
تاریخ انتشار: 1398/01/31
1119310 شورای تخصصی حمل و نقل در مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شد
تاریخ انتشار: 1397/12/15
1107669 ضرورت توسعه سیستم حمل ونقل عمومی
تاریخ انتشار: 1397/11/14
1090713 افزایش حضور و مشارکت معلولان در کشور نیازمند توانمندسازی امکانات جامعه
تاریخ انتشار: 1397/09/19