جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1517589 موافقت مجلس با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
تاریخ انتشار: 1399/02/16
1261310 موافقت مجلس با اصلاح بخشی از مواد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
تاریخ انتشار: 1398/06/12
1116939 ۲۵۰۰ میلیارد ریال از محل تنخواه گردان خزانه کل کشور به وزارت بهداشت اختصاص یافت
تاریخ انتشار: 1397/12/11
1109092 نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور مشخص شد
تاریخ انتشار: 1397/11/16
1109081 نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران طراحی می شود
تاریخ انتشار: 1397/11/16
1107924 مسئولیت های نیروهای مسلح در مدیریت بحران باید به تصویب فرماندهی کل قوا برسد
تاریخ انتشار: 1397/11/14
1053256 سعودی ها زیر بار پرداخت غرامت فاجعه منا نمی روند
تاریخ انتشار: 1397/02/18
1046466 موافقت مجلس با اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای رسیدگی به حوادث غیرمترقبه
تاریخ انتشار: 1396/12/02
1039992 لایحه« مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور »
تاریخ انتشار: 1396/09/29
1005637 استانداردسازی خودروها و جاده ها لازمه کاهش ۳۱ درصدی حوادث رانندگی در برنامه ششم
تاریخ انتشار: 1395/10/27