جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1663516 ارتقای فرهنگی و نهادینه سازی و خودباوری در میان جوامع شهروندی
تاریخ انتشار: 1400/03/19
1657829 دولتی تشکیل شود که انقلابی، عدالتخواه، ضدفساد و معتقد به تحول و جوانان باشد
تاریخ انتشار: 1400/02/21
1652871 رویداد ملی جوان شایسته با همکاری فراکسیون کارآفرینان مجلس
تاریخ انتشار: 1400/02/01
1579168 حرکت کمک مومنان مصداق انقلابی گری
تاریخ انتشار: 1399/05/11
1541298 درس امام برای امروز استمرار تحول است انقلاب نباید دچار ارتجاع شود
تاریخ انتشار: 1399/03/14
1421806 حوادث مهم این روزها نشانه عظمت واعتبار ایران و ملت انقلابی آن است
تاریخ انتشار: 1398/11/05
1208722 بررسی یک فوریت طرح حمایت از اشتغال روستایی
تاریخ انتشار: 1398/05/08
1159766 بی مهری های حوزه جوانان
تاریخ انتشار: 1398/04/11
1145677 ضرورت به کارگیری جوانان متخصص برای رفع موانع رونق تولید
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1132736 جوانان بزرگترین سرمایه برای کشور
تاریخ انتشار: 1398/02/05