جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1421446 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 56. بخش بهداشت و درمان
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1421476 سهم بخش بهداشت و درمان از لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1102061 بسیاری از خدمات درمانی در داخل کشور انجام می شود
تاریخ انتشار: 1397/10/30
1081397 خانواده معتادان به حمایت های درمانی و اجتماعی احتیاج دارند
تاریخ انتشار: 1397/08/19
1020824 بهیاران یارکمکی جامعه پرستاری در عرصه درمان
تاریخ انتشار: 1396/03/08
1013895 مقاوم کردن اقتصاد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار: 1396/01/20
1004650 وزارت بهداشت مکلف به اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت پیشگیری بر درمان شد
تاریخ انتشار: 1395/10/18
983678 مجلس آمادگی رفع خلاهای قانونی در حوزه درمان را دارد
تاریخ انتشار: 1395/05/28
972191 اعتباری برای ارائه خدمات بهداشتی به اتباع بیگانه وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1395/04/02
971792 بررسی نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح حوزه درمان در نخستین جلسه کمیسیون بهداشت
تاریخ انتشار: 1395/03/31