جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1656299 ضرورت تحقق دیپلماسی و گفتگوهای منطقه ای
تاریخ انتشار: 1400/02/18
1621644 ظرفیت دیپلماسی پارلمانی فرصتی برای افزایش سطح همکاری با کشورهای آسیایی
تاریخ انتشار: 1399/07/23
1621152 ضرورت انعقاد پیمان های پولی میان ایران و کشورها
تاریخ انتشار: 1399/07/22
1583372 ضرورت های تقویت و توسعه دیپلماسی پارلمانی
تاریخ انتشار: 1399/05/17
1583318 تاثیر گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه
تاریخ انتشار: 1399/05/17
1597862 دیپلماسی اقتصادی و بازارهای منطقه در دوران افزایش تحریم ها
تاریخ انتشار: 1399/05/06
1296182 دیپلماسی اقتصادی، خنثی کننده راهبرد افزایش فشار کاخ سفید است
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1017650 پیشرفت صادرات درحوزه تجهیزات پزشکی در پرتو تقویت دیپلماسی سلامت
تاریخ انتشار: 1396/02/25
968324 استفاده پسابرجامی وزیر خارجه از تعاملات سیاسی و اقتصادی
تاریخ انتشار: 1395/03/12
966636 تاملی بر سیاست خارجی اقتصاد محور چین در آغاز سدة بیست و یکم
تاریخ انتشار: 1395/02/28