جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1607412 فعالسازی اندروید ایرانی بر روی برخی گوشی ها
تاریخ انتشار: 1399/06/24
1093101 یکپارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری به سوی الگوی حکمرانی دیجیتال
تاریخ انتشار: 1397/10/02
970959 نقش مجلس دهم در بخش آب
تاریخ انتشار: 1395/03/29
970948 نقش مجلس دهم در بخش آب
تاریخ انتشار: 1395/03/29