جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1137929 مراوده با ارز ملی موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود
تاریخ انتشار: 1398/02/18
1136213 خام فروشی و ایجاد بستر تحریم کشور
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1049854 طرح جلوگیری از آسیب های خام فروشی در دستور کار مجلس قرار گرفت
تاریخ انتشار: 1397/01/19
1036710 مردمی کردن اقتصاد تاکتیکی برای تقویت اقتصاد مقاوم
تاریخ انتشار: 1396/08/21
1023730 امکان مهار خام فروشی با توسعه شرکت های دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/04/03
1000425 صادرات گیاهان دارویی نیازمند جلوگیری از خام فروشی و نگاه دانش بنیان است
تاریخ انتشار: 1395/09/14
995667 سفارتخانه ها بازارهای مناسب کشاورزی را در محل ماموریت شناسایی کنند
تاریخ انتشار: 1395/08/14
987123 وزارت نفت اهتمام ویژه ای برای راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس دارد
تاریخ انتشار: 1395/06/23
980912 مترقی ترین مساله در صنعت نفت پرهیز از خام فروشی است
تاریخ انتشار: 1395/05/10
980502 فاصله گرفتن از خام فروشی، نیازمند جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت است
تاریخ انتشار: 1395/05/06